Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Декларация на ръководството за политиката по качеството

Политиката по качество на «БЕНТ ОЙЛ»” АД е насочена към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и осигуряване на тяхното съотвествие с изискванията на клиентите и със законовите и нормативните изисквания.

Стремежът ни е да затвърждаваме доверието на нашите клиенти, като им предлагаме високо качество, открити и ясни търговски отношения, постоянно изучаване и определяне на техните очаквания и непрекъснато следене на тяхната удовлетвореност.

Нашата мисия е устойчиво развитие, в сътрудничество и с отговорност към нашите партньори, доставчици и към цялото общество.

Нашата визия е да бъдем водеща фирма в областта на дистрибуцията на петролни продукти. Да изградим структура от европейски тип, способна за гъвкаво и бързо реагиране, съобразно променящите се условия за постигане на икономически успех.

Всеки служител и ръководител в дружеството носи пълна отговорност за качеството на изпълняваните от него дейности в обхвата на служебната компетентност и за качеството и съотвествието на предлаганите продукти и услуги. Затова за нас е важно да осигурим добри условия на труд, да инвестираме в обучението и повишаването на квалификацията на всеки служител и да насърчим участието му в планирането и управлението на работата.

Цялото ръководство на «БЕНТ ОЙЛ» АД се ангажира да осигурява необходимите финансови, човешки и материални ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството.

Тази политика по качество е нашето доказателство пред Вас, нашите клиенти, за способността ни да гарантираме неизменно качество на предлаганите от нас услуги.

Вижте също За нас 

Анкета

Бързо обслужване в бензиностанция "Интерпетролеум енд партнърс"