Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Декларация на ръководството за политиката по качеството

Политиката по качество на «БЕНТ ОЙЛ»” АД е насочена към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и осигуряване на тяхното съотвествие с изискванията на клиентите и със законовите и нормативните изисквания.

Стремежът ни е да затвърждаваме доверието на нашите клиенти, като им предлагаме високо качество, открити и ясни търговски отношения, постоянно изучаване и определяне на техните очаквания и непрекъснато следене на тяхната удовлетвореност.

Нашата мисия е устойчиво развитие, в сътрудничество и с отговорност към нашите партньори, доставчици и към цялото общество.

Нашата визия е да бъдем водеща фирма в областта на дистрибуцията на петролни продукти. Да изградим структура от европейски тип, способна за гъвкаво и бързо реагиране, съобразно променящите се условия за постигане на икономически успех.

Всеки служител и ръководител в дружеството носи пълна отговорност за качеството на изпълняваните от него дейности в обхвата на служебната компетентност и за качеството и съотвествието на предлаганите продукти и услуги. Затова за нас е важно да осигурим добри условия на труд, да инвестираме в обучението и повишаването на квалификацията на всеки служител и да насърчим участието му в планирането и управлението на работата.

Цялото ръководство на «БЕНТ ОЙЛ» АД се ангажира да осигурява необходимите финансови, човешки и материални ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството.

Тази политика по качество е нашето доказателство пред Вас, нашите клиенти, за способността ни да гарантираме неизменно качество на предлаганите от нас услуги.

Вижте също За нас 

Анкета

Каква цялостна оценка давате за работата на фирма "БЕНТ ОЙЛ" АД