Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Дизелово моторно гориво 0,001%S (СР-16) Б5

Гориво за дизелови двигатели с показател "цвят на помътнение" не по-висок от -16° С. В документите, съпровождащи експедицията, горивото ще се изписва като "Дизелово гориво (СР-16)"

Анкета

Информираност и компетентност на служителите в бензиностанцията?